Program egzaminacyjny

26 stycznia 2020

Program egzaminacyjny

Etykieta Dojo

Etykieta Dojo jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie w sali ćwiczeń i nie tylko.

Oprócz aspektów czysto etycznych przysięga Dojo zawiera w sobie elementy kurtuazyjne, przejawiające się w ukłonach i pozdrowieniach, a także specyficzny ceremoniał,
wprowadzający ćwiczących w swoistą atmosferę.

Godzi się tu przytoczyć jedną ze starych maksym karate: Dojo jest miejscem, gdzie buduje się męstwo, a wyższe uczucia ludzkie budzą się w ekstazie ciężkiej pracy. Jest to tajemnicze miejsce, gdzie umysł ludzki szlifuje się w pocie czoła.

Seiza– siad w klęku

Soshi Sosai Ni Rei– ukłon do nieżyjącego twórcy stylu
Mokuso– zamknąć oczy
Mokuso Yame– otworzy oczy
Shomen Ni Rei– ukłon w przód
Shinden Ni Rei – ukłon w świątyni
Da dai ima yorikeiko oh hashima mass – rozpoczęcie treningu
Korde hinshizu keiko o wari mass – zakończenie treningu
Shihan Ni Rei– ukłon do shihan od 5 dan (godan) i wyżej
Sensei Ni Rei– ukłon do sensei 3 – 4 dan (sandan, yondan)
Senpai Ni Rei – ukłon do senpai 1 – 2 dan (shodan, nidan)
Otagani Ni Rei – ukłon wzajemny
Doumo arigatoug ozaimashita– dziękuję bardzo

Przysięga Dojo

Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.

Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.

Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.

Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.

Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia.

Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy. Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki karate poza Dojo.

 

 

10 kyu-senior(pomarańczowy pas) powyżej 16 lat

 

Minimum 4 miesiące ciągłego treningu

Stopnie junior poniżej 16 lat

10.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, 1 czerwony pagon)

10.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, 2 czerwone pagony)

Ogólne.

Znaczenie Karate-Do oraz Shinkyokushinkai

Właściwy sposób składania Karate-Gi

Właściwy sposób noszenia Karate-Gi

Etykieta Dojo

Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne

Pozycje

Yoi Dachi

Fudo Dachi

Zenkutsu Dachi

Uderzenia

Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan)

Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki

Seiken jodan uke

Seiken mae gedan barai

Seiken mae juji gedan barai

Kopnięcia

Hiza ganmen geri

Kin geri

Ippon Kumite

Partnerzy [‘toriatakujący, ‘uke’ – blokujacy] wykonujący ippon-kumite stoją
naprzeciwko siebie [fudo-dachi] w krótkim dystansie [długość wyprostowanej ręki]

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan

Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken jodan Uke,

Kontra: Kin geri.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Ukemi ( Pady, przewroty)

Koho – ukemi

Mae – ukemi

 

9 kyu-senior(pomarańczowy pas z niebieską belką) powyżej 16 lat

 

 

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

9.1 kyu – Junior I część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 1 czerwony pagon)

9.2 kyu – Junior II część (pomarańczowy pas, niebieski pagon + 2 czerwone pagony)

Ogólne

Historia Karate-Do oraz Shinkyokushinkai

Znaczenie Kanku

Pozycje

Sanchin Dachi

Kokutsu Dachi

Musubi Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

Seiken ago uchi

Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke)

Seiken chudan uchi uke

Seiken chudan soto uke Kopnięcia (geri)

Mae geri chudan chusoku

Kata

Taikyoku Sono ichi

Taikyoku Sono ni

Ćwiczenia z oddechem

Nogare

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan

Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke,

Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

Renraku:

Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan), mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego. Ukemi ( pady, przewroty )

Yoko ukemi

 

8 kyu-senior(niebieski pas) powyżej 16 lat

 

 

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

8.1 kyu – Junior I część (niebieski pas, 1 czerwony pagon)

8.2 kyu – Junior II część (niebieski pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

Kiba dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan)

Seiken shita tsuki

Seiken jun tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke)

Seiken morote chudan uchi uke

Seiken chudan uchi uke gedan barai

Kopnięcia (geri)

Mae geri chusoku jodan

Kata

Taikyoku Sono San

Sanbon kumite

wariant I

W pozycji Zenkutsu – Dachi:

I Krok atak: seiken oi tsuki jodan – obrona: seiken oi jodan uke

II Krok atak: seiken oi tsuki chudan – obrona: seiken oi soto uke

III Krok atak: seiken oi tsuki gedan – obrona: seiken oi mae gedan barai + seiken gyaku tsuki chudan + seiken oi mae gedan barai

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, mae geri chudan chusoku

Obrona: Kiba – Dachi (450 ), Seiken oi chudan Soto uke,

Kontra: gyaku tate tsuki jodan

Renraku

Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi, seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki mawate (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Ukemi ( pady, przewroty )Mae zempa ukemi

 

7 kyu-senior(niebieski pas z żółtą belką) powyżej 16 lat

 

 

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie Junior poniżej 16 lat 7.1 kyu – Junior I część (niebieski pas, żółty pagon + 1 czerwony pagon)

7.2 kyu – Junior II część ( niebieski pas, żółty pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

Neko ashi dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

Tettsui oroshi ganmen uchi

Tettsui komekami

Tettsui hizo uchi

Tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)

Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke)

Seiken mawashi gedan barai

Shuto mawashi uke

Kopnięcia (geri)

Mae chusoku ke age

Teisoku mawashi soto keage

Heisoku mawashi uchi keage

Yoko sokuto keage

Kata

Pinan Sono Ichi

Dodatkowe ćwiczenie

Ibuki sankai

Nogare ura

Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki gedan

Obrona: zenkutsu – Dachi, Seiken mawashi uke gedan barai,

Kontra: wysunięcie w przód do Kokutsu – Dachi, Tettsui Mae yoko uchi jodan

Jiyu Kumite

4 walki z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Nage– Waza ( rzuty, podcięcia ashi barai) O Soto Gari, O Uchi Gari, Tai-Otoshi– (rzut przez obniżenie ciała)

Osae Komi Waza (trzymania )Kesa Gatame

Kansetsu Waza ( dzwignie )Juji Gatame Ude Gatame

 

6 kyu-senior (żółty pas) powyżej 16 lat

 

 

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

6.1 kyu – Junior I część (żółty pas, 1 czerwony pagon)

6.2 kyu – junior II część (żółty pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

Tsuru Ashi Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

Uraken shomen ganmen uchi

Uraken sayu ganmen uchi

Uraken hizo uchi

Uraken ganmen oroshi uchi

Uraken mawashi uchi

Nihon nukite (uderzamy w przód – Me tsuki)

Yonhon nukite (jodan, chudan)

Bloki (uke)

Seiken juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri)

Kansetsu geri sokuto

Yoko geri sokuto chudan

Mawashi gedan geri (chusoku, haisoku)

Kata

Pinan sono ni

Ippon kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan

Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken juji uke jodan,

Kontra: wysunięcie w przód do Sanchin – Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi

Kumite

Jiyu Kumite – wolna walka

5 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Nage Waza

O Goshi, Kubi Nage

 

5 kyu-senior(żółty pas z zieloną belką) powyżej 16 lat

 

 

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

5.1 kyu – Junior I część (żółty pas, zielony pagon + 1 czerwony pagon)

5.2 kyu – Junior II część (żółty pas, zielony pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

Moro ashi dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)

Jodan Hiji ate Bloki (uke)

Shotei Uke (jodan, chudan, gedan)

Kopnięcia (geri)

Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku)

Ushiro geri (chudan lub gedan) 3 sposoby

Kata

Pinian sono san

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan,

Obrona: Zenkutsu – Dachi, Shotei uke jodan,

Kontra: Moro Ashi – Dachi, shotei uchi chudan

Renraku:

Mae geri chudan chusoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, gyaku tsuki chudan.

Kumite

Jiyu Kumite – wolna walka

6 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

Nage – Waza

Morote Gari – (podwójne poderwanie nóg przeciwnika w tył

 

4 kyu-senior(zielony pas) powyżej 16 lat

 

 

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

4.1 kyu – Junior I część ( zielony pas, 1 czerwony pagon)

4.2 kyu – Junior II część (zielony pas, 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

Heisoku dachi

Uchi hachiji dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

Shuto Sakotsu uchi

Shuto uchi komi

Shuto yoko ganmen uchi

Shuto hizo uchi

Shuto jodan uchi uchi

Bloki (uke)

Shuto jodan uchi uke

Shuto jodan uke

Shuto chudan soto uke

Shuto chudan uchi uke

Shuto mae gedan barai

Shuto mawashi uke (mae)

Kopnięcia (geri)

Yoko geri jodan sokuto

Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku)

Ushiro geri jodan (3 metody)

Kata

Sanchin no kata

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan

Obrona: Kokutsu – Dachi, Shuto chudan uchi uke

Kontra: Jodan Yoko Geri

Sanbon kumite wariant II

Atak (1): seiken oi tsuki jodan,

obrona (1): Seiken jodan uke + trzeci krok z kontrą: gyaku tsuki jodan

Atak (2): seiken oi tsuki chudan,

obrona (2): Seiken chudan soto uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan

Atak (3): seiken oi tsuki chudan,

obrona (3): Seiken chudan uchi uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki chudan

Atak (4): mae geri chudan chusoku,

obrona (4): mae gedan barai + trzeci krok z kontrą gyaku mawashi geri jodan (po kopnięciu stawiamy nogę wprzód do zenkutsu dachi)

Kumite

Jiyu Kumite – wolna walka

8 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdaj

Shime Waza ( duszenia )

Nami-Juji-Jime – (naturalne duszenie krzyżowe nachwytem)

Gyaku-Juji-Jime –( odwrotne duszenie krzyżowe podchwytem)

Kata-Juji-Jime – (jednostronne duszenie krzyżowe)

 

3 kyu-senior(zielony pas z brązową belką) powyżej 16 lat

 

 

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

3.1 kyu – Junior I część (zielony pas, brązowy pagon + 1 czerwony pagon)

3.2 kyu – Junior II część (zielony pas, brązowy pagon + 2 czerwone pagony)

Pozycje (dachi)

Kake dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

Chudan hiji ate

Chudan mae hiji ate

Age hiji ate (jodan, chudan)

Ushiro hiji ate

Oroshi hiji ate

Bloki (uke)

Shuto juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri)

Mae Kakato geri (jodan, chudan, gedan)

Kata

Pinan Sono Yon

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan

Obrona: Zenkutsu – Dachi, jodan Shuto juji uke,

Kontra: kokutsu – Dachi, Ushiro Hiji Ate

Kumite

Jiyu Kumite – wolna walka

10 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego

 

2 kyu-senior(brązowy pas) powyżej 16 lat

 

 

Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

2.1 kyu – Junior I część (brązowy pas, 1 czerwony pagon)

2.2 kyu – Junior II część (brązowy pas, 2 czerwone pagony)

Ogólne

Główne zagadnienia karate-do, Kyokushin Karate i Światowej Organizacji Shinkyokushinkai Karate

Zrozumienie ćwiczeń rozgrzewki i ćwiczeń rozciągających Karate.

Umiejętność ich demonstracji.

Uderzenia (tsuki, uchi)

Hiraken tsuki (jodan, chudan)

Hiraken oroshi uchi

Hiraken mawashi uchi

Haishu (jodan, chudan)

Age jodan tsuki

Koken uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke)

Koken uke (jodan, chudan, gedan)

Kopnięcia (geri)

Nidan tobi geri

Mae tobi geri (3 metody)

Kata

Pinan sono go

Gekisai dai

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Jodan Hira Ken Tsuki

Obrona: Neko Ashi – Dachi, Jodan Koken Uke,

Kontra: Kiba – Dachi (450 ), Jodan Age Tsuki

Kumite

Jiyu Kumite

12 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Renraku

Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód seiken ago uchi, wysunięcie w przód seiken chudan gyaku tsuki, krok w przodu i kopnięcie hiza ganmen geri, następnie mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, seiken mae gedan barai, seiken gyaku chudan tsuki.

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

 

1 kyu-senior(brązowy pas z czarną belką) powyżej 16 lat

 

 

Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Stopnie junior poniżej 16 lat

1.1 kyu – Junior I część (brązowy pas, czarny pagon + 1 czerwony pagon)

1.2 kyu – Junior II część (brązowy pas, czarny pagon + 2 czerwone pagony)

Uderzenia (tsuki, uchi)

Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)

Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan)

Oya yubi ippon ken Bloki (uke)

Kake uke (jodan, chudan)

Chudan haito uchi uke

Kopnięcia (geri)

Jodan uchi haisoku geri

Oroshi uchi kakato geri

Oroshi soto kakato geri

Yoko tobi geri

Kata

Yantsu

Tsuki no kata

Ippon Kumite

Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken Oi Tsuki

Chudan

Obrona: Kokutsu – Dachi, Chudan Haito Uchi Uke,

Kontra: Jodan Haisoku Mawashi Geri

Kumite

Jiyu Kumite

15 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

Renraku

Część 1:

seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,

Część 2:

oi mawashi geri haisoku jodan (przednia noga), seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, mawashi geri haisoku jodan (tylnia noga).

Testy sprawnościowo siłowe przeprowadzane są według uznania egzaminatora i dostosowane do wieku oraz możliwości zdającego z uwagą na bezpieczeństwo zdającego.

 

1 dan-senior(czarny pas ze złotą belką) powyżej 16 lat

 

 

Minimum 12 miesięcy lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Kandydat musi mieć ukończone minimum 18 lat

Uderzenia (tsuki, uchi)

Morote haito uchi (jodan, chudan)

Haito uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke)

Morote kake uke (jodan, chudan)

Morote haito uke (chudan)

Osai uke

Blokowanie technikami nożnymi

Kopnięcia (geri)

Kake geri (kakato, chusoku) (jodan, chudan)

Ushiro mawashi geri (jodan, chudan, gedan)

Kata

Tensho No Kata

Saiha

Kumite

Jiyu Kumite

20 walk z przeciwnikami w systemie Knock out/ Knockdown, zgodnie z przepisami dla juniorów i seniorów)

Renraku

Mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan, mae geri jodan, mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan

Tameshiwari

Obowiązkowe łamanie techniką seiken

Dowolną techniką wybraną przez kandydata

Organizator musi zapewnić materiały do przeprowadzenia testu tameshiwari (deski o wymiarach 30 cm x 25 cm x 2,5 cm)

Ćwiczenie

100 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)

150 skłonów leżąc na plecach

100 przysiadów

 

2 dan-senior(czarny pas+ dwie złote belki) powyżej 16 lat

 

 

Minimum 3 lata lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Kandydat musi mieć ukończone 21 lat

Uderzenia (tsuki, uchi)

Toho uchi jodan

Keiko uchi

Ippon nukite

Bloki (uke)

Hiji uke chudan

morote uke jodan

Shuto morote uke gedan

Kopnięcia (geri)

Tobi ushiro geri

Tobi ushiro mawashi geri

Tobi mawashi geri

Age kakato ushiro geri

Kata

Kanku Dai

Gekisai Sho

Seienchin

Kumite

Jiyu Kumite

30 walk z przeciwnikami w systemie knock out / knock down)

Tameshiwari

Obowiązkowe łamanie seiken

Dowolną techniką wybraną przez kandydata

Organizator musi zapewnić materiały do przeprowadzenia testu tameshiwari (deski o wymiarach 30 cm x 25 cm x 2,5 cm)

Ćwiczenia

100 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)

150 skłonów leżąc na plecach

100 przysiadów

 

3 dan-senior(czarny pas +trzy złote belki) powyżej 16 lat

 

 

Minimum 4 lata lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Kandydat musi mieć ukończone 25 lat

Ogólne

Kandydat musi znać oraz umieć wyjaśniać w sposób całkowity techniki podstawowe całego systemu egzaminacyjnego.

Kandydat poddany zostanie testowi obejmującego wiedzę na temat karate-do, technik podstawowych, kata.

Uprawnienia sędziowskie międzynarodowe kata, kumite

Kata

Sushi Ho

Garyu

Seipai

Kumite

Jiyu Kumite

40 walk z przeciwnikami w systemie knock out/knock down)

Tameshiwari

Obowiązkowe łamanie seiken

Dowolną techniką wybraną przez kandydata

Ćwiczenie

100 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)

150 skłonów leżąc na plecach

100 przysiadów